Priser

Vandforbruget måles i perioden fra 1. januar til 31. december. De private vandværker oplyser AquaDjurs om de enkelte ejendommes vandforbrug.

Der opkræves acontobidrag på grundlag af tidligere års forbrug. Der foretages slutopgørelse på grundlag af det målte forbrug, og for meget/for lidt betalt reguleres på efterfølgende års opkrævning af forbrugsafgifter – uden rentetilskrivning

Momsregistrerede virksomheder i erhvervsejendomme har ret til fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden årsag ikke tilledes kloaksystemet. Fradraget skal dokumenteres med en bimåler. Bimåleren skal monteres af en autoriseret vvs-installatør og målerordren skal sendes til AquaDjurs.

Spildevandspriser 2024
Vandpriser 2024