Skoletjeneste

Billede
Illustration af en pige og en dreng i skoleuniform.

 

      Her kan du finde mere information om vores skoletjeneste.

      Materialer og undervisningsforløb findes på https://vandetsvej.dk/

Skoletjeneste for Spildevand
Billede
Renseanlæg

Velkommen til AquaDjurs’ renseanlæg

Her kan I blive klogere på hvordan spildevandet håndteres - fra forbruger til rensning, med fokus på rensningen af spildevandet.

Rundvisning
AquaDjurs tilbyder rundvisning på Fornæs, Mørke og Boeslum renseanlæg med fokus på folkeskolens udskolingsklasser og videregående uddannelsesinstitutioner. Andre interesserede er også velkommen efter nærmere aftale.

Da en del af besøget foregår udendørs, anbefaler vi, at besøget planlægges til at finde sted i april/maj eller august/september måned. Vi henstiller til, at man sørger for en praktisk beklædning i forbindelse med besøget under hensyn til den aktuelle vejrsituation.

Der er plads til én klasse ad gangen (som udgangspunkt maks. 25 elever pr besøg). Vi forventer ligeledes, at der i forbindelse med besøget deltager det  nødvendige antal lære/repræsentanter fra skolen. 

Et besøg på et af renseanlæggene varer ca. 2 timer.

Aftal tid til besøget i god tid.

For nærmere information/aftale kontakt Jess Oredsen, jko@aquadjurs.dk

Få optimal udnyttelse af besøget
For at besøget hos AquaDjurs A/S skal blive en succes, opfordre vi til at man i klassen har arbejdet med emnet i én eller anden form inden besøget.

Forberedelsen kan tage afsæt i oplægget på http://www.vandetsvej.dk/spildevand-og-rensning.

Det er vores mål at besøget skal synliggøre formålet med og arbejdet med håndtering/rensning af spildevandet.
 

Skoletjeneste for Vand
Velkommen til AquaDjurs vandforsyning

Har I sat vand på skoleskemaet, stiller vi vores viden til rådighed.

Vi har lagt vores vandforsyning om for at sikre vores vand mod eventuelle fremtidige forureninger af pesticider og nitrat m.m. Siden 2018 er vandet blevet produceret på et nyt vandværk som er beliggende nord for Auning.

Vandet pumpes op af jorden under Løvenholm Skoven og behandles i et helt nyt og moderne vandværk. Boringerne ligger i den vestlige kant af skoven, fordi vandet strømmer fra skoven mod vest. Derfor håber vi på, at vandet altid vil være rent.

Der er mulighed for at komme ind og se vandværket. Ønsker I at besøge det, skal I kontakte Brian Pedersen, brp@aquadjurs.dk

Der er normalt lukket for adgang til det nye vandværk, men der er store vinduer i, så I kan se beholdere og pumperne, hvis I kommer forbi.

Opgaver om vand

I kan finde opgaver om vand på Norddjurs Vandråds hjemmeside. Norddjurs Kommunes naturfagsnetværk stiller i samarbejde med Norddjurs Vandråd materiale-kasser til rådighed, hvis I vil lave vandanalyser. Kasserne skal bestilles gennem skolebiblioteket. Der er lærer- og elevvejledning i kassen og på Norddjurs Vandråds hjemmeside.

Fakta om vandet

Her kan I finde oplysninger om vandkvaliteten i vores forsyningsområde: