Overløb

Vi arbejder på en kortlægning af vores overløbsbygværker. 

Kortlægningen indbefatter et ambitiøst måleprogram, og forventes suppleret med fysiske tilsyn i vandløbene. På den måde kan vi i samarbejde med miljømyndigheden prioritere midler og indsats de steder der er størst behov, sammenholdt med de enkelte kloakanlægs renoveringsbehov.