Klageportal

Kunderne kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Center for klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

For adgang til portalen aktiver linket ”Klageportal for Nævnenes Hus”.

 

Billede
Jeg vil klage