Færdigmelding af kloak på egen grund

Billede
PVC rør

 

Alle afløbsarbejder skal udføres af en autoriseret kloakmester. 

Når kloakarbejde skal færdigmeldes, skal det gøres af den autoriserede kloakmester, som har udførte arbejdet. 

 

Læs mere her:

Syddjurs kommune

Norddjurs Kommune