Regnvand og klima

Både AquaDjurs og de to ejerkommuner, Norddjurs og Syddjurs Kommune, har store ambitioner på klimaområdet, både ift. CO2 reduktion og vandhåndtering. De sidste måneders store nedbørsmængder har sat yderligere fokus på specielt udfordringer omkring håndtering af regn- og overfladevand. 

Specielt i områder hvor kloaksystemet kun skal håndtere husspildevand og hvor regnvand skal håndteres i faskiner, er der store udfordringer med overfyldte kloakker. 

Der pågår p.t. dialog med en række grundejerforeninger og kommuner for at finde langsigtede løsninger.

Billede
Følle Strand
Foto: Følle Strand

I Danmark er skybrud defineret som en nedbørintensitet på mere end 15 millimeter på 30 minutter eller derunder. 

Ifølge DMI bliver Jylland ramt lidt oftere end resten af landet. Læs artiklen her

Se kommunernes strategier for klimatilpasning: