Spørgsmål, svar og gode råd

Rotter! Hvad gør jeg?

Når du ser en rotte eller tegn på rotter, har du pligt til at anmelde det. Det gælder, ligegyldigt om det er indenfor eller udenfor, eller om det er på et privat eller et offentligt område. 

Du skal anmelde rotter digitalt.

Billede
Rotte

 

       Anmeld rotter her

Må jeg få sat en rottespærre op på egen grund? 

Du må gerne få installeret en rottespærre inde på din egen kloakledning. 

Vær opmærksom på at det er dit ansvar at få den opsat og få vedligeholdt en rottespærre på egne grund. 

Hvad er en rottespærre? 

En rottespærre opsættes typisk i kloakstikledninger og regnvandsledninger, der danner afløb fra bygninger ud til en hoved kloak. Ideen er at spærre rotternes vej fra det store kloaknet til det lokale kloaknet under din grund. 

En rottespærre består af to klapper, der placeres i kloakledningen i brønden. Klapperne åbnes kun én vej. På den måde kan vandet komme ud, og rotterne kan ikke komme ind. Rotterne kan ikke trænge igennem en rottespærre, men spildevand kan frit flyde igennem. 

I en bekendtgørelse fra 2013, er det ved lov bestemt, at det kun er personer med autorisation som kloakmester, uddannet kloakmester, anlægsstruktør eller kloakrørlægger, der må sætte rottespærre op. 

Tjek din rottespærre 

Når rottespærren er installeret, skal den vedligeholdes løbende for at opretholde sin forebyggende effekt. En rottespærre kræver som minimum en årlig inspektion. 

Vi anbefaler, at en autoriseret kloakmester yder service på rottespærren mindst én gang om året. Her bliver rottespærren rengjort, testet og eventuelle defekte dele bliver skiftet ud. 

Du bør med jævne mellemrum tage dækslet af brønden og tilse rottespærren. Hvis der er mindre ophobninger af papir eller efterladenskaber ved rottespærrens åbning, kan disse ofte fjernes ved at spule rottespærren med haveslangen eller ved at kaste en spand vand ned i brønden. 

Hvad er ulemperne ved en rottespærre? 

Ulemperne ved en rottespærre er, at der nemmere kan opstå tilstopninger i kloakken, hvis der kommer fx store mængder på en gang, da rottespærren forsnævrer kloakrøret. 

Der kan også sætte sig papir eller andet fast i rottespærren, så den ikke kan lukke i. Derved kan rotterne komme ind i stikledningerne. 

En årlig inspektion af rottespærren kan dæmme op for de mest hyppige problemer. 

Kan jeg selv installere en rottespærre? 

Ifølge loven skal en rottespærre installeres af en autoriseret kloakmester. Det koster typisk 2.500-3.500 kroner inkl. moms (2024-priser) at få installeret en rottespærre, men der kan være geografiske forhold og andre ting, der påvirker den endelige pris. 

Billede
Rotte

Du skal også regne med udgifter til en tv-inspektion forud for installationen, hvis det skal gøres ordentligt. Det er altid en god ide at få en pris fra den autoriseret kloakmester inden arbejdet påbegyndes.

Kloak inde på egen grund

Det er ejerens pligt at vedligeholde afløbssystemet, som omfatter alle installationer og ledninger inde på egen grund og helt ud til skel. 

Her får du nogle tips om hvordan du vedligeholder din private kloak: 

 

Hvis du har brug for oplysning om kloak på egen grund, kan du selv prøve at søge i din kommunes byggesagsarkiv:

 

Hvorfor er mit vand misfarvet?

Hvis dit kolde vand bliver uklart og misfarvet eller rødbrunt, skyldes det forstyrrelser i vandets strømning i ledningsnettet. Misfarvningen kan skyldes kalk og jern fra ledningsnettet.

Det kan ske i forbindelse med reparationsarbejder på forsyningsledninger i gaden eller i ejendommen. Det er et forbigående fænomen, vandet er ikke sundhedsskadeligt.

Du kan få rent og klart vand igen ved at skylle dit ledningsnet. Det gør du ved at lade alle vandhaner løbe i nogle minutter.

Vand i kælderen, hvad gør jeg?