Vidensprojekter

Vi arbejder i øjeblikket på en række vidensprojekter iht. Spildevandsplan for Syddjurs Kommune. De har bl.a. til formål at finde gode løsninger på nogle tekniske eller miljømæssige udfordringer. 

Der arbejdes p.t. på en helhedsplan for Ryomgård. 

I Norddjurs Kommune er der ikke i spildevandsplanen udpeget særlige områder hvor der skal udarbejdes ”vidensprojekter”.