Regnvand i kloakken hæmmer toiletskyl

Nedbørsrekorder og ekstremt højvande har præget vinteren, og det giver problemer i kloakkerne. Djurslands vandselskab, AquaDjurs, appellerer til borgernes hjælp.

Toiletter, der ikke kan skylle ud. Kloakvand, der sprøjter op af afløb i kælderen. Og nedsivningsbassiner, der løber over og oversvømmer veje og boligområder.

Problemerne hober sig op i spildevandssystemet i takt med, at vandspejlet stiger på marker og i sommerhushaver over hele Djursland. Det frustrerer borgere, der henvender sig til AquaDjurs, der har ansvaret for at håndtere spildevandet på Djursland. De håber på, at selskabet kan løse problemerne. Det er desværre sjældent tilfældet.

Borgere er med til at gøre problemet værre
”Vi forstår godt, at folk er kede af det. Vi lytter til dem, og hvis der er noget, som skyldes mangler hos os, vil vi også udbedre det,” siger direktør for AquaDjurs, Bjarne Langdal Riis. Han tilføjer:

”Det er dog vores samlede vurdering, at langt størstedelen af problemerne ikke skyldes fejl i vores kloaksystem.”

Mange problemer med dårligt toiletskyl og kloakvand i husene kunne imidlertid undgås, hvis borgerne overholdt reglerne for at aflede regnvand.

”Desværre ser det ud til, at der er borgere, som afværger en oversvømmelse ved at lede overfladevand til den type kloakker, der kun er beregnet til husspildevand. De løser deres eget problem her og nu, men skaber uforvarende problemer hos andre husejere, der er koblet på længere nede i kloaksystemet. Det er min bøn til dem, at de håndterer deres vand selv med sandsække og lignende i stedet for at lukke det i kloakken,” forklarer Bjarne Langdal Riis.

Det ses især i sommerhusområder og enkelte boligområder, hvor borgerne selv skal aflede regnvand til faskine eller til en særskilt regnvandskloak.

Andre steder er der ikke noget, hverken borgere eller AquaDjurs kan gøre uden at iværksætte langsigtede løsninger. I nogle områder står grundvandet så højt, at nedsivningsbassiner til overfladevand løber over og skaber oversvømmelse. Her har AquaDjurs været nødt til at pumpe vand væk eller lave andre midlertidige foranstaltninger.

Miljøet betaler også en pris, når fyldte kloakker løber over og videre ud i vandløb eller ud på stranden.

Flere ekstreme hændelser på et år
Der er særligt tre årsager til, at problemet er så stort i år:

  • Usædvanligt meget nedbør i lang tid har fået grundvandsspejlet til at stige flere meter nogle steder, så vandet ikke kan sive ned i jorden.
  • Hyppige skybrud og langvarig regn på en jord, der ikke kan suge mere vand, skaber flodbølger ned mod lavtliggende bebyggelser.
  • Mange storme med efterfølgende stormflod og højvande skubber vand ind i åerne og hæmmer vandet fra oplandet i at løbe ud.

Det er sammenfald af flere forskellige ekstreme hændelser, og kloaksystemet er slet ikke bygget til den slags vejr.

”Vi har aldrig set grundvandet stå så højt. I en ny udstykning i Auning, blev der for et par år siden gravet fire meter ned uden at ramme grundvandsspejlet. Nu står grundvandet på terræn. Det er et klimascenarie, vi slet ikke har kunnet forestille os,” siger Ulrik Christensen, der er planlægger i AquaDjurs. Han har flere historier:

”Ved Følle Strand, har vi set vandet fosse ned ad marken hele vejen fra Ugelbølle, bred som en flod i halv meters dybde. Det har fået kloakdæksler til at springe af, og vand er trængt ind via afløbene. Nogle har oplevet at få ødelagt deres sommerhuse flere gange på et år.”

Brug for langsigtede løsninger
Det ville blive alt for dyrt at dimensionere kloaksystemet til at håndtere de store mængder vand. Det ville svare til, at man skulle bygge en motorvej ud til Sletterhage, fordi der en gang hvert 20. år sker noget, der får alle til at køre i bil ud til Djurslands sydspids.

I stedet skal der laves langsigtede løsninger. De to kommuner på Djursland og AquaDjurs er begyndt at se på nye muligheder, der eventuelt kan realiseres i samarbejde med borgerne i udsatte områder. Det kan handle om alt fra beplantninger og diger, der kan opsuge eller bremse vand, til en ny måde at bygge på.

”De gamle landsbyer blev bygget sådan, at vandet kunne løbe forbi husene, og husene lå ikke i lavninger eller lige ned til et vandløb. Vi kan godt lære af historien,” påpeger Ulrik Christensen.

 

Billede
Regnvand skaber problemer
 
Billede
Regnvand skaber problemer

Billedtekst: Oversvømmelser skaber ikke kun problemer for færdslen og de huse, der umiddelbart rammes. Det presser også kloaksystemet.
Copyright: Privatfoto. Lone Bolther Rubin.

Billede
Regnvand skaber problemer