Driftsleder til pumpestationer og bassiner

AquaDjurs søger en kompetent driftsleder til at lede vores driftsteam med ansvar for drift og vedligehold af selskabets ca. 500 pumpestationer.

Du vil få ansvaret for at planlægge og koordinere det daglige arbejde med tilsyn, vedligehold og overvågning af pumpestationerne. Opgaverne prioriteres bl.a. på baggrund af SRO-data, kundehenvendelser og driftsplaner. Udover ansvaret for driftsbudgettet vil du også få ansvaret for en investeringspulje til vedligehold/opdatering af eksisterende anlæg.

Du vil få personaleansvar for teamets seks medarbejdere, og som leder skal du være parat til at arbejde med virksomhedskultur og implementering af forandringer. Som driftsleder skal du kunne trives med at tage ansvar for dine opgaver.

Du vil skulle arbejde tæt sammen med selskabets to øvrige driftsledere. Bl.a. ift koordinering af vagtordning, hjælp i ferie- og spidsbelastningssituationer og konstruktivt samarbejde om de opgaver der overlapper områderne.

Du vil også blive kontaktperson og sparringspartner for vores plan- og anlægsafdeling, der har ansvaret for udviklings- og anlægsprojekter. Du vil bl.a. få stor indflydelse på design af kommende stationer, fremtidig praksis for husstandspumpestationer og krav til driftsplaner.

Udover en konkurrencedygtig løn vil vi tilbyde gode muligheder for efteruddannelse og tilskynde dig til at deltage aktivt i netværk indenfor dit fagområde.

Dine kvalifikationer
Vi forventer, du har en uddannelse som håndværker, maskinmester eller lignende. Derudover lægges, der vægt på erfaring og faglig indsigt i området og en naturlig evne til med at arbejde med mennesker.

Du skal have et godt planlæggergen og være god til prioritere og koordinere opgaverne hverdagen. Samtidig skal du have øje for at konvertere nogle langsigtede mål til dagligdags handlinger. Et væsentligt succeskriterie her, vil være at du formår at skabe motivation og opbakning blandt medlemmerne i teamet.

Det er også vigtigt at du har en grundlæggende forståelse for driftsøkonomi og vilje til at tænke ud af boksen for at bidrage til at komme i mål med kravene om effektivisering uden at det går ud over principperne for sikker drift og sikkerheden for kollegaerne.


Er du klar til at forfølge denne mulighed og bidrage til vores succes?


Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Jørgen Keinicke, KEINICKE mennesker/udvikling/ledelse på 23 95 20 79 / jk@keinicke.com eller afdelingschef Ole Quorning hos Aqua Djurs på 54 55 99 82 / oq@aquadjurs.dk

Alle henvendelser hertil vil blive behandlet fortroligt indtil andet er aftalt.

Finder du stillingen interessant, kan du uploade ansøgning via et link på Jørgen Keinickes hjemmeside.

Ansøgningsfristen: Vi vil løbende indkalde kandidater til samtale. Tiltrædelse efter nærmere aftale.

Ansøgningsfrist:
Løbende